Phân tích trang mua sắm - Cafe24
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Trang web của chúng tôi được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome,
Safari, Firefox phiên bản mới nhất và Internet Explorer 11 trở lên.
Vui lòng kiểm tra lại trình duyệt của bạn và nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt mong muốn
bằng cách nhấn vào nút [Cài đặt] tại mỗi trình duyệt.

Tính năng phân tích doanh thu/sản phẩm/khách hàng phục vụ cho kế hoạch kinh doanh

Phân tích trang mua sắm

Giới thiệu tính năng phân tích dữ liệu cần thiết trong xây dựng kế hoạch điều hành trang mua sắm.

 • Phân tích doanh thu Lập kế hoạch điều hành
  dựa trên phân tích tình hình kinh doanh
  Phân tích trang mua sắm

  Có thể đánh giá tình hình quản lý trang mua sắm dựa trên kết quả phân tích doanh thu ngày, tuần, tháng, theo phương tiện thanh toán và tổng doanh thu.
  Ngoài ra, tính năng còn thông báo cho bạn biết thời gian cần điều chỉnh kế hoạch quản lý.

  summary
  Chi phí sử dụng: Miễn phí
  Vị trí cài đặt: Đơn hàng > Thống kê > Phân tích doanh thu
 • Phân tích sản phẩm Quyết định sản phẩm chủ lực
  dựa trên phân tích sản phẩm nổi tiếng
  Phân tích trang mua sắm

  Tính năng giúp bạn tìm ra sản phẩm giúp nâng cao doanh thu.
  Dựa vào kết quả phân tích, bạn có thể phân loại sản phẩm chủ lực với các sản phẩm khác để lập chiến lược trưng bày và bán hàng hiệu quả.

  summary
  Chi phí sử dụng: Miễn phí
  Vị trí cài đặt: Đơn hàng > Thống kê > Phân tích sản phẩm
 • Phân tích khách hàng Đưa ra phương hướng phát triển
  dựa trên phân tích đối tượng khách hàng chính
  Phân tích trang mua sắm

  Dựa trên phân tích khách hàng, bạn có thể biết được đối tượng khách hàng chính của mình là ai, thường mua sắm vào thời gian nào.
  Từ đó, có thể đưa ra chiến lược nâng cao doanh thu bằng cách tổ chức các sự kiện phù hợp.

  summary
  Chi phí sử dụng: Miễn phí
  Vị trí cài đặt: Đơn hàng > Thống kê > Phân tích khách hàng


TOP