Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Trang web của chúng tôi được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome,
Safari, Firefox phiên bản mới nhất và Internet Explorer 11 trở lên.
Vui lòng kiểm tra lại trình duyệt của bạn và nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt mong muốn
bằng cách nhấn vào nút [Cài đặt] tại mỗi trình duyệt.


Điều khoản sử dụng dịch vụ Cafe24

Điều khoản sử dụng dịch vụ Cafe24

Điều 1 (Mục đích)

Điều khoản này được ký kết giữa Cafe24 Corp. ("Công ty") và Thành viên (được định nghĩa dưới đây) nhằm đặt ra các quyền, nghĩa vụ và các nội dung cần thiết khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi Công ty, để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong Điều khoản này cũng như nhằm mục đích thúc đẩy sự thịnh vượng chung.

Điều 2 (Định nghĩa)

 1. ① Các thuật ngữ được sử dụng trong Điều khoản này có nghĩa như sau.
  1. 1. "Dịch vụ Cafe24" (Dịch vụ) gồm có Dịch vụ trang mua sắm, Dịch vụ bổ sung và Dịch vụ đối tác cho phép các Thành viên có thể sử dụng để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình trên mạng internet.
  2. 2. "Thành viên" là cá nhân đăng ký làm thành viên của Công ty bằng việc cung cấp thông tin của mình để sử dụng Dịch vụ của Công ty.
  3. 3. "Tài khoản (ID)" là tài khoản được tạo khi Thành viên đăng ký.
  4. 4. "Trang mua sắm global" là các trang mua sắm do Thành viên tạo bằng Tài khoản (ID) của mình, mỗi trang mua sắm này có thể được tạo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, v.v).
  5. 5. "Dịch vụ trang mua sắm" là các dịch vụ gồm dịch vụ nền tảng trang mua sắm (Shopping mall platform), dịch vụ lưu trữ (Hosting) và dịch vụ tên miền cơ bản (Domain) cần thiết để Thành viên điều hành một trang mua sắm.
  6. 6. "Dịch vụ bổ sung" là các dịch vụ hỗ trợ thêm của Công ty, khác với Dịch vụ trang mua sắm vốn có.
  7. 7. "Dịch vụ đối tác" là các dịch vụ của công ty là bên thứ ba (Công ty đối tác) liên kết với Công ty cho phép các Thành viên có thể sử dụng.
  8. 8. "Tài khoản bị khóa" là tài khoản (ID) bị chặn truy cập theo chính sách đã thông báo trước của Công ty do Thành viên không truy cập vào tài khoản trong một khoảng thời gian dài.
  9. 9. "Trang chủ" là website được điều hành bởi Công ty, nơi thông báo nội dung và điều kiện sử dụng của từng Dịch vụ.
 2. ② Các thuật ngữ không được định nghĩa trong khoản trên sẽ được diễn giải theo nội dung Giới thiệu dịch vụ của Công ty hoặc thông lệ thương mại.

Điều 3 (Đăng và Sửa đổi Điều khoản)

 1. ① Công ty phải đăng nội dung của Điều khoản này tại màn hình khởi động dịch vụ để các Thành viên được thông báo đầy đủ.
 2. ② Công ty có thể sửa đổi Điều khoản này với điều kiện không vi phạm pháp luật và các quy định khác.
 3. ③ Khi Công ty sửa đổi bất kỳ nội dung nào của Điều khoản này, lý do sửa đổi và ngày áp dụng phải được xác định rõ và được thông báo tại màn hình khởi động hoặc thông qua đường dẫn dẫn đến màn hình khởi động ít nhất 7 ngày trước khi áp dụng. Tuy nhiên, nếu các thay đổi trong Điều khoản này gây bất lợi cho người tiêu dùng thì phải thông báo trong thời gian ân hạn là 30 ngày.
 4. ④ Nếu Công ty thông báo cho Thành viên đúng như khoản trên, đồng thời tuyên bố rõ ràng tới các Thành viên rằng việc không hành động của Thành viên sẽ được xem là đồng ý và khi Thành viên không đưa ra ý kiến của mình thì nội dung Điều khoản đã sửa đổi đó sẽ được xem như đã thông qua. Nếu Thành viên không đồng ý với bản Điều khoản sửa đổi, Thành viên đó có thể chấm dứt Hợp đồng sử dụng
 5. ⑤ Công ty có thể đưa ra Điều khoản riêng, Chính sách điều hành theo từng Dịch vụ và các Thành viên bắt buộc phải tuân theo những Điều khoản, Chính sách đó.
 6. ⑥ Các vấn đề không được đề cập đến trong Điều khoản này sẽ được áp dụng theo luật, quy định liên quan và các thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn.

Điều 4 (Thành lập Hợp đồng sử dụng)

 1. ① Hợp đồng sử dụng sẽ được thành lập nếu Công ty chấp nhận thỏa thuận với người muốn sử dụng Dịch vụ sau khi người muốn sử dụng đã kiểm tra, đồng ý nội dung Điều khoản và điền đầy đủ thông tin cần thiết để sử dụng Dịch vụ.
 2. ② Công ty sẽ xem thông tin của Tài khoản (ID) tạo bởi Thành viên là thông tin của Thành viên và chủ sở hữu Tài khoản (ID) sẽ được xem là bên ký kết Hợp đồng.
 3. ③ Công ty có thể từ chối chấp thuận đơn đăng ký Hợp đồng sử dụng nếu một trong các trường hợp sau xảy ra.
  1. 1. Đăng ký Dịch vụ bằng tên của người khác
  2. 2. Cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp các mục được yêu cầu
  3. 3. Khi người đăng ký từ chối nộp các tài liệu cần thiết cho việc xác minh công việc kinh doanh và/hoặc các việc xác minh danh tính khác
  4. 4. Khi có tiền sử về việc chấm dứt Hợp đồng do vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng này
  5. 5. Khi có tiền sử về việc sử dụng Dịch vụ cho mục đích phá hoại trật tự công cộng
  6. 6. Khi có tiền sử về việc bị chặn do đăng tải các quảng cáo bất hợp pháp hoặc không hợp lý
  7. 7. Khi có tiền sử về việc sử dụng bất hợp pháp như xâm phạm quyền lợi của người khác
  8. 8. Khi người chưa thành niên dưới 15 tuổi đăng ký sử dụng mà không được sự đồng ý từ người đại diện theo pháp luật
  9. 9. Khi người đăng ký thanh toán chậm trễ phí sử dụng Dịch vụ của Công ty hoặc đã có tiền sử thanh toán chậm trễ nhiều lần
  10. 10. Khi không thể chấp thuận Hợp đồng sử dụng do lỗi của người đăng ký
 4. ④ Công ty có thể dừng xử lý đơn đăng ký Hợp đồng sử dụng nếu bất kỳ trường hợp nào sau đây xảy ra.
  1. 1. Trường hợp khẩn cấp hoặc trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, v.v
  2. 2. Những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn khiến hoạt động của Công ty bị gián đoạn
  3. 3. Không thể duy trì chất lượng dịch vụ, thiếu các thiết bị cần thiết hoặc thiếu nguồn nhân lực
  4. 4. Khó khăn trong việc chấp thuận Hợp đồng sử dụng do điều kiện kỹ thuật/quản lý của công ty khác
 5. ⑤ Nếu các trường hợp rơi vào Điều 4 Khoản 3 hoặc Khoản 4 của Điều khoản này, Công ty có thể rút lại chấp thuận Hợp đồng sau khi đã thông báo trước theo Điều 6.

Điều 5 (Thu thập và Quản lý thông tin cá nhân)

 1. ① Công ty sẽ thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân của Thành viên theo quy định pháp luật về bảo mật thông tin cá nhân và Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Công ty.
 2. ② Bằng việc đồng ý Điều khoản này, Thành viên thể hiện sự đồng ý cho phép Công ty sử dụng thông tin cá nhân của mình và có nghĩa vụ cung cấp thông tin (bao gồm thông tin cá nhân) cần thiết để sử dụng Dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tế của Công ty., Nếu cung cấp thông tin sai lệch hoặc sử dụng thông tin của người khác, Dịch vụ sẽ bị tạm dừng hoặc Hợp đồng sử dụng sẽ bị chấm dứt.

Điều 6 (Thông báo tới Thành viên)

Công ty phải thông báo qua email, tin nhắn, v.v do Thành viên cung cấp, trừ khi có quy định khác trong Điều khoản sử dụng này. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thông báo tới tất cả hoặc một số lượng lớn Thành viên, Công ty có thể thay thế phương thức thông báo bằng cách đăng tải thông báo trên website của Công ty trước 7 ngày trở lên..

Điều 7 (Mở Dịch vụ)

 1. ① Công ty sẽ bắt đầu mở Dịch vụ khi Hợp đồng sử dụng được ký hợp pháp và phí Dịch vụ đã được thanh toán. Tuy nhiên, nếu có lý do không thể cung cấp Dịch vụ ngay lập tức, Thành viên sẽ được thông báo theo Điều 6 về lý do chậm trễ và lịch mở dịch vụ đã được sửa đổi.
 2. ② Công ty có thể yêu cầu Thành viên xác minh danh tính trước khi sử dụng Dịch vụ. Nếu Thành viên không hoàn tất quá trình xác minh danh tính, Công ty có thể trì hoãn việc mở Dịch vụ cho tới khi quá trình xác minh được hoàn tất.

Điều 8 (Các loại Dịch vụ)

 1. ① Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty theo Điều khoản này như sau.
  1. 1. Dịch vụ trang mua sắm
  2. 2. Dịch vụ bổ sung
  3. 3. Dịch vụ đối tác,
  4. 4. Các dịch vụ khác cần để tạo mới, điều hành và quản lý trang mua sắm
 2. ③ Thông tin chi tiết của Dịch vụ được nêu ở khoản trên được giải thích rõ trong nội dung Giới thiệu dịch vụ tại Trang chủ của Công ty.
 3. ④ Một số Dịch vụ nêu tại Khoản 1 của Điều này có thể sẽ không được cung cấp tùy thuộc vào tình trạng dịch vụ của Thành viên.
 4. ⑤ Khi Công ty tạo mới hoặc thay đổi một dịch vụ, Công ty có thể tiến hành thay đổi hoặc tạo lập dịch vụ mới bằng cách thông báo trước nội dung tương ứng theo Điều 6.

Điều 9 (Sử dụng Dịch vụ)

 1. ① Thành viên có thể sử dụng Dịch vụ 24 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần trừ khi có vấn đề cụ thể trong kinh doanh hoặc kỹ thuật. Tuy nhiên, một số Dịch vụ có thể có thời gian sử dụng khác nhau tùy thuộc vào chính sách của từng Dịch vụ.
 2. ② Thành viên có quyền kiểm tra điều kiện sử dụng và chính sách của từng Dịch vụ thông qua nội dung Giới thiệu dịch vụ của Công ty.Đồng thời, Thành viên phải đọc điều kiện sử dụng và chính sách một cách cẩn thận trước khi sử dụng Dịch vụ.
 3. ③ Thành viên có thể sử dụng Dịch vụ miễn phí hoặc trả phí tùy theo điều kiện dịch vụ quy định bởi Công ty. Nội dung chi tiết sẽ được hướng dẫn trong phần Giới thiệu dịch vụ.
 4. ④ Khi Thành viên đăng ký Dịch vụ và Hợp đồng được thành lập, Trang mua sắm mặc định phiên bản PC (tiếng Việt) và Trang mua sắm mặc định phiên bản Mobile (tiếng Việt) sẽ được tạo mới và khả dụng ngay tức thì. Thành viên có thể tạo lập tối đa 5 Trang mua sắm global (tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh, v.v) cho mỗi Tài khoản (ID). Tuy nhiên, không thể xóa các trang mua sắm này sau khi Thành viên đăng ký tài khoản, phát sinh đơn hàng, và viết bài đăng.
 5. ⑤ Thành viên có thể sử dụng các ngôn ngữ, tiền tệ và các theme đại diện khác nhau cho từng Trang mua sắm global.
 6. ⑥ Thành viên có thể chọn các sản phẩm trưng bày trong kho dữ liệu (DB) sản phẩm cho từng Trang mua sắm global.
 7. ⑦ Thành viên có thể áp dụng một mẫu theme cho nhiều Trang mua sắm global. Tuy nhiên, chỉ được áp dụng theme đó sau khi đã xác nhận xem giấy phép theme có thể áp dụng cho nhiều trang mua sắm hay không. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến giấy phép theme, Công ty sẽ không can thiệp vào vấn đề này và cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
 8. ⑧ Thành viên có thể chỉ định trợ lý admin dưới quyền và trách nhiệm của mình, có thể thêm hoặc thay đổi, hoặc loại bỏ các quyền đã giao. Bất kỳ hành động nào của trợ lý admin tiến hành bằng quyền hạn được trao bởi Thành viên sẽ được xem là hành động của Thành viên.
 9. ⑨ Thành viên có thể lựa chọn và sử dụng một hoặc nhiều phương tiện thanh toán trong số các phương tiện thanh toán khác nhau (thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển tiền không cần tài khoản, thanh toán qua điện thoại, v.v) được cung cấp bởi Công ty.
 10. ⑩ Thành viên phải sử dụng Dịch vụ bổ sung cung cấp bởi Công ty nếu cần đăng tải video hoặc MP3.
 11. ⑪ Công ty sẽ xem Tài khoản (ID) không truy cập trong hơn 90 ngày là Tài khoản bị khóa và sẽ chặn quyền truy cập của tài khoản này. Nếu trạng thái của Tài khoản bị khóa không thay đổi trong 90 ngày, Công ty sẽ chấm dứt Hợp đồng với Thành viên và xóa Tài khoản. Tài khoản (ID) đã bị xóa sẽ không được khôi phục.
 12. ⑫ Thành viên phải sao lưu dữ liệu trong Tài khoản của mình vào một thiết bị lưu trữ riêng trước khi xóa Tài khoản (ID). Không thể sao lưu dữ liệu sau khi xóa Tài khoản (ID).
 13. ⑬ Thành viên chỉ có thể sử dụng Dịch vụ với mục đích điều hành hoạt động thương mại điện tử (sử dụng tính năng đăng ký sản phẩm) và không sử dụng với mục đích chưa được đồng ý trước (làm trang chủ, bảng tin, kho tài liệu, hoạt động thương mại điện tử chưa được cho phép, v.v.)
 14. ⑭ Thành viên sẽ điều hành và quản lý trang mua sắm theo pháp luật liên quan đến thương mại điện tử, luật bảo vệ người tiêu dùng và các luật liên quan.
 15. ⑮ Việc sử dụng Dịch vụ có thể sẽ không ổn định hoặc chỉ khả dụng một phần tùy thuộc vào tình hình sử dụng của Thành viên.

Điều 10 (Phí sử dụng Dịch vụ)

 1. ① Thành viên phải trả phí sử dụng cho từng Dịch vụ tùy theo tình hình sử dụng và theo yêu cầu của Công ty.
 2. ② Phí sử dụng có thể thay đổi do chi phí gia tăng, tình hình thị trường hoặc do thay đổi trong chính sách điều hành. Công ty sẽ thông báo trước cho các Thành viên theo Điều 6.
 3. ③ Thành viên phải thanh toán phí sử dụng Dịch vụ theo cách thức được quy định bởi Công ty. Nếu Thành viên thanh toán phí sử dụng Dịch vụ bằng cách thức khác, Thành viên phải thông báo đến Công ty về việc chuyển khoản/thanh toán đó để đảm bảo việc đăng ký và gia hạn Dịch vụ được theo dõi đầy đủ. Trong trường hợp việc sử dụng Dịch vụ bị chặn do không tuân thủ khoản này, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.
 4. ④ Công ty có quyền chặn việc sử dụng Dịch vụ miễn phí được cung cấp bởi Công ty (Dịch vụ trang mua sắm, v.v.) và việc sử dụng Dịch vụ trả phí nếu phí sử dụng Dịch vụ được quy định trong Điều này bị quá hạn thanh toán.

Điều 11 (Sử dụng Dịch vụ đối tác)

 1. ① Thành viên có thể lựa chọn và sử dụng Dịch vụ đối tác. Tuy nhiên, trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng một trong những Dịch vụ đối tác theo luật và các quy định liên quan, Công ty sẽ thông báo và khuyến nghị sử dụng Dịch vụ đó.
 2. ② Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Dịch vụ đối tác được cung cấp giữa Thành viên và Công ty đối tác nếu không có sơ suất hoặc lỗi nào xảy ra do Công ty.
 3. ③ Dịch vụ đối tác có thể bị dừng cung cấp tùy theo chính sách của Công ty đối tác. Khi chấm dứt Dịch vụ đối tác, Công ty sẽ thông báo trước về việc chấm dứt đó và thời điểm áp dụng theo Điều 6 của Điều khoản này.

Điều 12 (Quyền và Nghĩa vụ của Công ty)

 1. ① Công ty phải tích cực cung cấp Dịch vụ để Thành viên có thể sử dụng Dịch vụ một cách ổn định.
 2. ② Công ty phải cố gắng hết sức để bảo trì và sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị phục vụ Dịch vụ một cách nhanh chóng khi phát sinh sự cố.
 3. ③ Công ty phải nhanh chóng xử lý các yêu cầu chính đáng của Thành viên như đưa ra ý kiến, v.v. Nếu việc xử lý các yêu cầu đó bị chậm trễ, nội dung và thời gian áp dụng sẽ được thông báo theo Điều 6.
 4. ④ Công ty nắm giữ toàn bộ quyền đối với Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty và tất cả hình ảnh đi kèm liên quan đến Dịch vụ. Công ty trao cho Thành viên quyền sử dụng Dịch vụ do Công ty cung cấp.
 5. ⑤ Công ty có thể thu thập và sử dụng các thông tin liên quan như doanh thu của Thành viên, lịch sử quảng cáo và số lượng người truy cập vào trang của Thành viên, những thông tin này được sử dụng để tạo tài liệu thống kê và giúp cung cấp Dịch vụ hiệu quả hơn.
 6. ⑥ Công ty có thể liên lạc với admin trang mua sắm của Thành viên để giải quyết vấn đề trong trường hợp có lỗi hệ thống dẫn đến không hoạt động.
 7. ⑦ Công ty không chịu trách nhiệm về sản phẩm, hình ảnh và các thông tin liên quan do Thành viên bán hoặc đăng tải trên Trang mua sắm global.
 8. ⑧ Nếu hàng hóa hoặc thông tin được bán hoặc đăng tải bởi Thành viên bị Cơ quan chức năng, v.v yêu cầu nhằm áp dụng các biện pháp hành chính, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết mà không cần phải có sự đồng ý trước của Thành viên.
 9. ⑨ Nếu Công ty nghi ngờ thông tin kinh doanh của Thành viên là không chính xác, Công ty có thể đặt ra thời hạn và yêu cầu Thành viên bổ sung các văn bản chứng minh. Nếu Thành viên không hoàn thành việc bổ sung văn bản, Công ty có thể chặn quyền sử dụng Dịch vụ của Thành viên.
 10. ⑩ Nếu Công ty nhận được thông báo hoặc khiếu nại từ cơ quan chức năng và người tiêu dùng, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến mua bán hàng hóa không trung thực, Công ty có thể đặt ra thời hạn và yêu cầu Thành viên giải trình. Nếu Thành viên không thực hiện điều này, Công ty có thể chặn quyền sử dụng Dịch vụ của Thành viên.
 11. ⑪ Công ty có thể chặn việc sử dụng Dịch vụ mà không có thông báo trước khi phát sinh tranh chấp giữa Thành viên và Công ty hoặc một bên thứ ba nếu việc tạm dừng Dịch vụ là cần thiết để tiến hành các thủ tục tố tụng.

Điều 13 (Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên)

 1. ① Thành viên có nghĩa vụ thường xuyên kiểm tra chính sách điều hành và thông báo của Công ty.
 2. ② Thành viên phải quản lý ID và mật khẩu được cung cấp bởi Công ty một cách triệt để nhằm ngăn chặn tình trạng rò rĩ thông tin ra bên ngoài.
 3. ③ Thành viên phải liên tục cập nhật thông tin liên lạc mới nhất như email, số điện thoại, v.v cho Công Ty. Nếu việc lơ là của Thành viên dẫn đến tình huống không nhận được đầy đủ thông báo từ Công ty, Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm cho các tổn thất phát sinh.
 4. ④ Thành viên phải quản lý và điều hành hoạt động mua bán sử dụng Dịch vụ, đồng thời phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của một đối tác mua bán trong các giao dịch với người mua.
 5. ⑤ Thành viên phải đăng tải thông tin trung thực trong việc bán sản phẩm tại Trang mua sắm global.
 6. ⑥ Thành viên phải điều hành Trang mua sắm global bằng việc chỉ sử dụng sản phẩm và hình ảnh không vi phạm bất kỳ luật, quy định và quyền hạn của bên thứ ba.
 7. ⑦ Thành viên phải xóa và quản lý các bài đăng không phù hợp và không hợp pháp được đăng tải bởi người dùng trên Trang mua sắm global.
 8. ⑧ Thành viên phải thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy trình hợp pháp và quản lý theo đúng pháp luật về thông tin cá nhân.
 9. ⑨ Thành viên không được bán sản phẩm hoặc đăng tải hình ảnh có thể gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng hoặc trật tự xã hội.
 10. ⑩ Nếu Thành viên dự đoán sẽ tăng đột biến lượt truy cập sử dụng Dịch vụ trong thời gian ngắn như khi tiến hành quảng cáo, event, khuyến mại, v.v, Thành viên phải thông báo trước cho Công ty và phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó dưới sự tham vấn của Công ty. Tuy nhiên, trong trường hợp không thông báo đúng quy định cho Công ty hoặc các biện pháp ứng phó của Công ty thất bại do tính toán sai lưu lượng, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào.
 11. ⑪ Thành viên phải lưu trữ dữ liệu và hình ảnh của sản phẩm được bán trong thiết bị lưu trữ của chính mình nhằm đề phòng trường hợp các dữ liệu được lưu trữ có thể bị hỏng hoặc bị mất do các lý do khác nhau mà nguyên nhân chính là do các tính chất của môi trường Internet.

Điều 14 (Quản lý hệ thống bảo mật và Nghĩa vụ)

 1. ① Trong trường hợp chương trình (program) có khiếm khuyết hoặc có lỗi nghiêm trọng và khẩn cấp, hoặc những vấn đề tương tự phát sinh xét trên phương diện bảo mật, Công ty có thể xóa và thay đổi thông tin xác minh có liên quan của các Thành viên.
 2. ② Thành viên không được thực hiện các hành vi sau đây do có thể gây ảnh hưởng đến tính bảo mật của Công Ty và những người dùng khác.
  1. 1. Phát tán những chương trình nguy hiểm như virus máy tính
  2. 2. Thăm dò khả năng chịu tấn công, xâm phạm bất hợp pháp, nhắm vào hệ thống dịch vụ và các hệ thống khác
  3. 3. Gây ảnh hưởng đến dịch vụ đang hoạt động ổn định bằng cách tạo lưu lượng tương tác lớn
  4. 4. Bất kỳ hành động xâm phạm nào khác can thiệp vào công việc kinh doanh của Công ty
 3. ③ Thành viên phải thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu có bất kỳ bất thường nào có thể đe dọa đến bảo mật hay bất cứ sự cố hoặc sự xâm phạm nào phát sinh khi sử dụng Dịch vụ.
 4. ④ Thành viên phải duy trì mạng lưới liên lạc khẩn cấp được cập nhật liên tục tại mọi thời điểm để đề phòng trường hợp khẩn cấp.
 5. ⑤ Công ty có thể sẽ không thông báo cho Thành viên về các biện pháp khắc phục liên quan đến bảo mật theo Điều này hoặc có thể thông báo kết quả xử lý sau khi đã xử lý.

Điều 15 (Cung cấp thông tin và Đăng quảng cáo)

 1. ① Công ty sẽ cung cấp thông tin và những chính sách cần thiết để sử dụng Dịch vụ thông qua nội dung thông báo trên Trang chủ.
 2. ② Công ty có thể cung cấp những loại thông tin khác nhau khi có sự đồng ý của Thành viên liên quan. Tuy nhiên, những phản hồi liên quan đến thông tin giao dịch và giải đáp thắc mắc khách hàng, v.v không cần có sự đồng ý.v
 3. ③ Công ty có thể đăng nhiều quảng cáo khác nhau liên quan đến điều hành Dịch vụ trên trang Dịch vụ và Trang chủ.
 4. ④ Thành viên không được tự ý thay đổi hoặc sửa các bài đăng và thông tin khác liên quan đến Dịch vụ do Công ty cung cấp.
 5. ⑤ Công ty chỉ đóng vai trò trung gian quảng cáo chung đối với những thông tin và quảng cáo được đăng trên Trang chủ nhưng không do Công ty trực tiếp cung cấp, và Công ty sẽ không bảo đảm hay chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các giao dịch phát sinh từ đó.

Điều 16 (Công nhận và Cấm xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ)

 1. ① Công ty nắm giữ tất cả quyền tác giả và quyền Sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Dịch vụ.
 2. ② Công ty nắm giữ quyền Sở hữu trí tuệ (quyền khôi phục, quyền biểu diễn, quyền phát sóng đến công chúng, quyền triển lãm, quyền phân phối, quyền cho thuê) và quyền biên tập đối với các tác phẩm, nội dung được Thành viên đăng hoặc đăng ký như hình ảnh, các bài đăng, v.v. Công ty có thể sử dụng tác phẩm đó để quảng bá dịch vụ của mình trên Trang chủ hoặc phương tiện truyền thông khác.
 3. ③ Thành viên không được sao chép, truyền đạt, công bố, phân phối, phát sóng, bán hoặc thực hiện bất kỳ hành vi tương tự nào theo cách khác đối với thông tin, công nghệ, tài liệu hoặc hệ thống do Công ty cung cấp. Đồng thời, không được sử dụng cho mục đích lợi nhuận trừ khi có sự đồng ý từ Công ty.

Điều 17 (Dừng cung cấp dịch vụ)

 1. ① Công ty có thể tạm dừng cung cấp Dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu xảy ra bất cứ trường hợp nào sau đây.
  1. 1. Phát sinh yêu cầu cấp thiết cần kiểm tra để bảo trì thiết bị, v.v
  2. 2. Sự cố khiến không thể cung cấp dịch vụ ổn định do mất điện, hỏng thiết bị hoặc sử dụng quá tải, v.v
  3. 3. Lỗi thiết bị không thể dự đoán trước như lỗi đĩa hoặc hệ thống
  4. 4. Các công ty bên ngoài như công ty truyền thông, công ty điện lực, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, v.v không thể cung cấp dịch vụ
  5. 5. Có sự xâm nhập từ bên ngoài như Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) hoặc có nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công tương tự
  6. 6. Bị tấn công tin tặc, tấn công máy chủ và nhiễm mã độc hoặc bị sử dụng làm điểm định vị
  7. 7. Xảy ra tình huống lan truyền virus máy tính, phần mềm độc hại, v.v. hoặc bị tấn công tin tặc, tấn công máy chủ, v.v.
  8. 8. Không thể cung cấp Dịch vụ do thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia,
  9. 9. Phát sinh bất kỳ lý do quan trọng nào khác liên quan đến điều hành khiến Công ty không thể cung cấp dịch vụ.
 2. ② Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà các Thành viên phải chịu do Dịch vụ bị tạm dừng theo điều này.

Điều 18 (Chặn sử dụng)

 1. ① Công ty có thể chặn sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo trước nếu xảy ra bất cứ trường hợp nào sau đây.
  1. 1. Có sự khác biệt giữa thông tin đã đăng ký và thông tin thực tế
  2. 2. Khi sử dụng ngoài phạm vi sử dụng đã được quy định là thương mại điện tử (dùng làm trang chủ, lưu trữ, bảng tin, v.v.)
  3. 3. Trả phí sử dụng dịch vụ chậm trễ
  4. 4. Không gửi thông tin hoặc dữ liệu theo yêu cầu của Công ty trong thời hạn cho phép
  5. 5. Khi Công ty yêu cầu xác minh thông tin hoặc giải trình nhưng không thực hiện đúng hạn
  6. 6. Khi có yêu cầu điều chỉnh đối với vấn đề do Thành viên gây ra nhưng không được điều chỉnh trong vòng 7 ngày kể từ ngày có thông báo
  7. 7. Tài khoản (ID) đã được xử lý là Tài khoản bị khóa do Thành viên không truy cập trong thời gian dài (90 ngày)
  8. 8. Không thể liên lạc với Thành viên qua số điện thoại đã cung cấp (2 lần trở lên trong ít nhất 2 ngày)
  9. 9. Cài đặt, tạo liên kết hoặc liên kết đến bất kỳ website hoặc chương trình nào khác không được Công ty cho phép
  10. 10. Tháo gỡ, sửa đổi, xử lý hoặc xóa một phần hay toàn bộ Dịch vụ dù không được sự đồng ý từ Công ty
  11. 11. Khi Công ty tiếp nhận thông báo về vi phạm quyền tác giả từ một người được xem là người giữ quyền tác giả hợp lệ và yêu cầu Thành viên giải trình, nhưng không có sự giải trình hợp lý nào được cung cấp trong vòng 3 ngày làm việc
  12. 12. Bán sản phẩm hoặc đăng thông tin đồi trụy, có hại
  13. 13. Sử dụng Dịch vụ cho các mục đích điều hành khác không hợp pháp
  14. 14. Đăng hoặc phát video, MP3 nhưng không sử dụng Dịch vụ bổ sung
  15. 15. Gửi thông tin quảng cáo trái với nhu cầu của người nhận
  16. 16. Chuyển nhượng hoặc cung cấp bảo đảm bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào được quy định trong Điều khoản này mà không có sự chấp thuận trước từ Công ty
  17. 17. Hủy hoại danh dự hoặc lăng mạ người khác
  18. 18. Thực hiện hành vi xâm phạm quyền lợi của người khác
  19. 19. Thực hiện hành vi can thiệp vào công việc của các Thành viên khác hoặc Công ty
  20. 20. Chuyển nhượng hoặc cung cấp bảo đảm bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào được quy định trong Điều khoản sử dụng này mà không có sự chấp thuận trước từ Công ty
  21. 21. Vi phạm trách nhiệm và nghĩa vụ quy định trong Điều khoản này.
 2. ② Thành viên có thể nộp đơn xin hủy lệnh chặn sử dụng của Công ty và Công ty sẽ gỡ bỏ lệnh chặn cho Thành viên nếu yêu cầu được xác nhận là chính đáng. Tuy nhiên, các sản phẩm và hình ảnh đã bị xóa sẽ không được khôi phục.
 3. ③ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên do bị chặn sử dụng theo điều này.

Điều 19 (Chấm dứt Hợp đồng)

 1. ① Thành viên có thể thông báo cho Công ty về việc muốn chấm dứt Hợp đồng bằng cách nộp đơn xin chấm dứt sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào. Nếu không có quy định đặc biệt khác, Công ty sẽ chấm dứt Dịch vụ sớm nhất có thể kể theo ngày chấm dứt được Thành viên yêu cầu. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ khoản phí sử dụng dịch vụ nào chưa thanh toán, Thành viên phải thanh toán khoản phí chưa thanh toán đó theo các thủ tục do Công ty quy định.
 2. ② Khi Thành viên nộp đơn xin chuyển giao Dịch vụ cho bên thứ ba là một công ty khác, Công Ty sẽ tiến hành chuyển giao sau khi xem xét lịch trình của Công ty. Tuy nhiên, việc sử dụng Dịch vụ có thể bị tạm dừng trong 1 đến 2 ngày để chuyển bộ đệm (cache) của Name Server, điều này không thể tránh khỏi do tính chất đặc thù của môi trường Internet.
 3. ③ Công ty có thể từ chối hợp tác nếu Thành viên yêu cầu giải mã thông tin cá nhân không đúng pháp luật hoặc yêu cầu chuyển đổi theo cách thức khác với chính sách do Công ty quy định.
 4. ④ Công ty có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách thông báo trước nếu Thành viên thuộc bất kỳtrường hợp nào sau đây.
  1. 1. Thành viên đã bị chặn sử dụng Dịch vụ hơn 2 lần trong thời gian 1 năm.
  2. 2. Hợp đồng bị chấm dứt do không hủy trạng thái Tài khoản bị khóa (trong 90 ngày)
  3. 3. Sử dụng Dịch vụ bằng cách đánh cắp danh tính của người khác.
  4. 4. Vi phạm nghiêm trọng pháp luật liên quan và Điều khoản này.
 5. ⑤ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Thành viên do chấm dứt Hợp đồng theo Điều 19 (4) trên.

Điều 20 (Đảm bảo bí mật)

Thành viên không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ thông tin và tài liệu nào liên quan đến Dịch vụ do Công ty cung cấp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Điều 21 (Cấm chuyển nhượng)

Thành viên không được chuyển nhượng hoặc đảm bảo cung cấp quyền lợi và nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước của Công ty.

Điều 22 (Bồi thường thiệt hại)

 1. ① Công ty và Thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho đối phương nếu vi phạm Điều khoản này do nguyên nhân từ một phía.
 2. ② Tuy nhiên, do xét đến tính chất đặc thù của môi trường Internet, bồi thường thiệt hại do dịch vụ bị dừng hoạt động và lỗi máy móc sẽ được bồi hoàn như sau.
  • - Trong trường hợp dừng cung cấp Dịch vụ trong hơn 3 tiếng, mức giá bồi thường theo giờ cho mỗi tiếng không thể cung cấp Dịch vụ bằng ba lần mức phí theo giờ của phí sử dụng trung bình hàng ngày trong ba tháng trước đó,
  • - Tuy nhiên, Công ty sẽ không bồi thường trong trường hợp dừng cung cấp Dịch vụ dưới 3 tiếng. Thời gian dịch vụ bị gián đoạn được tính từ thời điểm Thành viên thông báo cho Công ty.
 3. ③ Bất kể những điều trên, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của Thành viên đối với các dịch vụ không do Công ty trực tiếp điều hành như Dịch vụ đối tác, v.v

Điều 23 (Quyền miễn truy cứu trách nhiệm)

 1. ① Công ty không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào do Thành viên đăng tải hoặc truyền đạt thông qua Dịch vụ.
 2. ② Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố dừng cung cấp Dịch vụ nào do Thành viên gây ra.
 3. ③ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố tạm dừng cung cấp Dịch vụ nào phát sinh vì những vấn đề không lường trước được không phải do lỗi của Công ty, ví dụ như do các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty như công ty truyền thông bên ngoài, công ty điện lực, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông chính, hoặc do vấn đề ổ cứng và hệ thống xuống cấp.
 4. ④ Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra cho tất cả hoặc một phần dữ liệu của Thành viên trong máy chủ do lỗi phần cứng hoặc lỗi mạng truyền thông.
 5. ⑤ Công ty không đảm bảo doanh thu cho Thành viên khi sử dụng Dịch vụ. Công ty cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng dữ liệu thông qua Dịch vụ.
 6. ⑥ Công ty đóng vai trò cung cấp dịch vụ trung gian giữa các Thành viên hoặc giữa Thành viên và bên thứ ba, do đó, Công ty không có nghĩa vụ can thiệp, cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
 7. ⑦ Trừ khi có quy định đặc biệt ghi trong các luật liên quan, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến Dịch vụ được cung cấp miễn phí.

Điều 24 (Căn cứ pháp luật và Giải quyết tranh chấp)

 1. ① Tất cả tranh chấp phát sinh từ Điều khoản sử dụng này sẽ được phân tích và phán xét theo Luật Đại Hàn Dân Quốc.
 2. ② Mọi tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết một cách thiện chí giữa các bên thông qua đồng thuận. Tuy nhiên, nếu vẫn không thể giải quyết được bằng các thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết chung thẩm bằng trọng tài dựa vào Ủy ban Trọng tài Thương mại Hàn Quốc (Korean Commercial Arbitration Board). Số lượng trọng tài là 3 người.
  Nơi xét xử hoặc địa điểm hợp pháp để tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài là khu vực thuộc lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc.
  Ngôn ngữ được sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Hàn Quốc.

Điều 25 (Điều khoản bổ sung)

Các vấn đề không được quy định trong Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu và giải quyết theo nội dung hướng dẫn dịch vụ của Công ty, pháp luật liên quan và thông lệthương mại.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2019
TOP