Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

Trang web của chúng tôi được sử dụng tốt nhất trên trình duyệt Chrome,
Safari, Firefox phiên bản mới nhất và Internet Explorer 11 trở lên.
Vui lòng kiểm tra lại trình duyệt của bạn và nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
Bạn có thể tải về và cài đặt phiên bản mới nhất của trình duyệt mong muốn
bằng cách nhấn vào nút [Cài đặt] tại mỗi trình duyệt.


Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Cafe24

Ngày có hiệu lực: từ ngày 18 tháng 12 năm 2019

Các điều khoản chung

Cafe24 Corp. (dưới đây gọi là "Chúng tôi") nhận biết được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên và sẽ tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân.
Chúng tôi đã thiết lập Chính sách bảo mật thông tin cá nhân ("Chính sách bảo mật") nhằm bảo mật thông tin cá nhân của Thành viên ("Thành viên"). Chính sách này sẽ được đăng tải trên trang web của Chúng tôi để đảm bảo Thành viên biết được rằng thông tin cá nhân đã cung cấp cho Chúng tôi sẽ được sử dụng cho mục đích quy định và các biện pháp bảo mật sẽ được Chúng tôi thực hiện.
Chính sách bảo mật của Chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung sau.

 1. 1. Danh mục thông tin cá nhân được thu thập và phương pháp thu thập
 2. 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
 3. 3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
 4. 4. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân
 5. 5. Quy trình và phương thức hủy thông tin cá nhân
 6. 6. Quyền của Thành viên và phương pháp thực thi
 7. 7. Những vấn đề liên quan đến trẻ em
 8. 8. Những vấn đề liên quan đến việc cài đặt/vận hành hệ thống thu thập thông tin cá nhân tự động và các chi tiết liên quan đến việc từ chối cho thu thập
 9. 9. Truyền dữ liệu xuyên quốc gia
 10. 10. Các biện pháp kỹ thuật/hành chính liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân
 11. 11. Thắc mắc và ý kiến
 12. 12. Nghĩa vụ thông báo

1. Danh mục thông tin cá nhân được thu thập và phương pháp thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân liên quan đến các dịch vụ bằng nhiều phương pháp khác nhau.

 1. (1) Danh mục thông tin cá nhân được thu thập
  1. ① Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau đây để đăng ký Thành viên, đăng ký dịch vụ và tư vấn khách hàng.
   1. a. Khi đăng ký Thành viên

    ID, Mật khẩu, Tên, Mã quốc gia, Số ĐTDĐ, Email

   2. b. Khi đăng ký các dịch vụ cụ thể

    Thông tin liên quan đến doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp, Người đại diện, Giới tính, Địa chỉ doanh nghiệp/Số điện thoại/Số fax/Địa chỉ email, Địa chỉ trang chủ, Tên trang mua sắm, URL trang mua sắm, Ngành, nghề kinh doanh/Ngành, nghề (chi tiết), Thông tin liên quan đến Admin (Tên Admin, Ngày sinh, Giới tính, Địa chỉ, Địa chỉ email, Số điện thoại, Số fax, Số ĐTDĐ)

  2. ② Các thông tin sau có thể được tạo ra và thu thập trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh.

   Lịch sử sử dụng dịch vụ, log truy cập, cookies, thông tin IP truy cập, lịch sử thanh toán, lịch sử dừng sử dụng, lịch sử hành vi xấu

 2. (2) Phương pháp thu thập thông tin cá nhân
  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân theo các phương pháp sau.
  • - Đăng ký Thành viên thông qua trang web hoặc mẫu đơn bằng văn bản
  • - Tư vấn khách hàng và quản lý sử dụng dịch vụ qua điện thoại, fax, bảng tin tư vấn
  • - Tham gia event (ví dụ: Tặng quà), yêu cầu giao hàng
  • - Đơn hàng từ đối tác
  • - Thu thập thông qua công cụ thu thập thông tin

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho các mục đích sau.

 1. (1) Quản lý Thành viên

  Xác minh danh tính, nhận dạng cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng trái phép của Thành viên xấu và ngăn chặn sử dụng trái phép, xác nhận đăng ký, hạn chế đăng ký và số lượng đăng ký, lưu giữ dữ liệu để giải quyết tranh chấp và xử lý khiếu nại, gửi thông báo v.v.

 2. (2) Thực thi điều khoản liên quan đến cung cấp dịch vụ và quyết toán chi phí cung cấp dịch vụ

  Cung cấp dịch vụ và content, vận chuyển hàng hóa hoặc gửi hóa đơn, xác minh danh tính, hóa đơn mua hàng và thanh toán, thu phí

 3. (3) Phát triển, tiếp thị và quảng cáo dịch vụ mới

  Phát triển và chuyên môn hóa các dịch vụ (sản phẩm) mới, cung cấp và quảng cáo dịch vụ theo các đặc điểm về nhân khẩu học, xác định tần suất truy cập, số liệu thống kê sử dụng dịch vụ của Thành viên và cung cấp thông tin quảng cáo, ví dụ như các event

3. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, thông tin sẽ được hủy ngay sau khi sử dụng đúng với Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tuy nhiên, thông tin sau sẽ được lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định bởi các lý do sau đây.

 1. (1) Lý do lưu giữ thông tin theo Chính sách nội bộ của Chúng tôi

  Dù Thành viên có đóng tài khoản nhưng Chúng tôi vẫn tiến hành lưu giữ thông tin Thành viên như sau nhằm mục đích cung cấp một dịch vụ tốt và ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ trái phép.

  1. ① Lịch sử sử dụng trái phép/xấu (bao gồm thông tin cá nhân của người dùng trái phép/xấu)
   • - Lý do lưu giữ: Ngăn chặn hành vi trái phép/xấu khi sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc người dùng trái phép/xấu đăng ký Thành viên lại
   • - Thời gian lưu giữ: 1 năm
  2. ② Lý do lưu giữ thông tin theo pháp luật có liên quan

   Nếu cần phải bảo quản/lưu giữ theo quy định của pháp luật có liên quan, Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin Thành viên trong một khoảng thời gian nhất định được quy định theo pháp luật.

4. Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên trong phạm vi được quy định tại Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, sẽ không sử dụng vượt quá phạm vi hoặc chia sẻ/cung cấp thông tin cá nhân cho bên ngoài. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, thông tin Thành Viên được cung cấp ngoài phạm vi trên khi có sự đồng ý của Thành Viên.

 1. (1) Khi Thành viên đồng ý trước việc cung cấp hoặc chia sẻ thông tin với bên thứ ba
 2. (2) Khi có yêu cầu của cơ quan điều tra theo các quy định của pháp luật hoặc cho mục đích điều tra, theo các thủ tục và phương thức được quy định bởi pháp luật, ví dụ như Luật bảo mật thông tin cá nhân
 3. (3) Khi cần phối hợp với các công ty con và các đối tác đáng tin cậy khác của Chúng tôi để thực thi các công việc liên quan đến cung cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại, v.v.

5. Quy trình và phương thức hủy thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc, Chúng tôi sẽ hủy thông tin ngay sau khi đạt được Mục đích sử dụng và thu thập thông tin cá nhân.
Quy trình và phương thức hủy như sau.

 1. (1) Hủy và quy trình lưu trữ riêng biệt
  1. ① Thông tin được nhập bởi Thành viên khi đăng ký thành viên v.v. sau khi hoàn tất sẽ được chuyển đến DB (cơ sở dữ liệu) hoặc table (một không gian lưu trữ riêng trong cơ sở dữ liệu) và được lưu trữ riêng (trong trường hợp ở dạng giấy, là ngăn tủ riêng). Thông tin được lưu giữ và hủy sau một thời gian nhất định tùy thuộc vào lý do lưu giữ thông tin (tham khảo thời gian lưu giữ và sử dụng) căn cứ vào Chính sách nội bộ và các văn bản pháp luật liên quan khác.
  2. ② Thông tin cá nhân được chuyển đến DB hoặc table riêng sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài lý do lưu giữ, trừ khi pháp luật yêu cầu.
 2. (2) Phương thức hủy
  1. ① Thông tin cá nhân được in trên giấy được hủy bằng máy hủy tài liệu hoặc thiêu hủy.
  2. ② Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng tệp điện tử sẽ bị xóa bằng phương pháp không thể tái tạo bản ghi.
 3. (3) Hủy thông tin cá nhân của Thành viên không sử dụng

  Nếu không có lịch sử đăng nhập và sử dụng dịch vụ trong hơn 180 ngày, tài khoản có thể bị vô hiệu hóa. Dữ liệu như thông tin của Thành viên bị vô hiệu hóa và lịch sử sử dụng Dịch vụ bổ sung, thông tin Thành viên của trang mua sắm, v.v. sẽ được lưu trữ riêng, dữ liệu được lưu trữ sẽ bị xóa sau một thời gian lưu trữ nhất định theo Chính sách nội bộ và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

6. Quyền của Thành viên và phương pháp thực thi

 1. (1) Thành viên có thể xem hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân đã đăng ký của mình bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu hủy đăng ký (hủy đồng ý).
 2. (2) Để xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của Thành viên, Thành viên nhấn vào "Sửa thông tin Thành viên", để hủy đăng ký (hủy đồng ý), nhấn vào "Đóng tài khoản" và thực hiện quá trình xác minh, sau đó trực tiếp đọc, chỉnh sửa hoặc đóng tài khoản. Thành viên cũng có thể liên lạc với Chúng tôi bằng văn bản, điện thoại, email hoặc bằng bảng tin tư vấn, Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý ngay.
 3. (3) Nếu Thành viên yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai trong thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc không được cung cấp cho đến khi hoàn tất chỉnh sửa. Thêm vào đó, nếu thông tin cá nhân sai lệch được cung cấp cho bên thứ ba, Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bên thứ ba về kết quả chỉnh sửa.

7. Những vấn đề liên quan đến trẻ em

 1. (1) Chúng tôi không cung cấp dịch vụ hoặc nền tảng cho trẻ em sử dụng (định nghĩa trẻ em tùy thuộc vào quy định pháp luật của từng quốc gia).
 2. (2) Chúng tôi không chủ đích thu thập hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của trẻ em trên nền tảng hoặc các dịch vụ khác.
 3. (3) Thành viên xác nhận và đảm bảo rằng mình không phải là trẻ em và hiểu cũng như đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật. Trẻ em chỉ có thể sử dụng nền tảng khi có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.

8. Những vấn đề liên quan đến việc cài đặt/vận hành hệ thống thu thập thông tin cá nhân tự động và các chi tiết liên quan đến việc từ chối cho thu thập

Chúng tôi sử dụng "cookies", thường xuyên lưu trữ và truy xuất thông tin của Thành viên nhằm cung cấp dịch vụ phù hợp với từng Thành viên. Cookies là các đoạn văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng từ máy chủ được điều hành bởi trang web Chúng tôi và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của người dùng. Máy tính của người dùng có thể được nhận dạng nhưng danh tính của người dùng thì không.

 1. (1) Mục đích sử dụng cookies

  Chúng tôi sử dụng cookies cho những mục đích sau đây.

  • - Cung cấp dịch vụ internet một cách thuận tiện bằng cách duy trì môi trường sử dụng dịch vụ do người dùng đặt ra
  • - Cung cấp dịch vụ được tối ưu hóa bằng cách phân tích lượt truy cập và hành vi sử dụng của người dùng
 2. (2) Cách thức từ chối sử dụng cookies

  Thành viên có quyền lựa chọn cài đặt cookies. Do đó, Thành viên có thể thay đổi cài đặt trình duyệt web để luôn cho phép sử dụng cookies, xác nhận mỗi khi cookie được lưu hoặc từ chối lưu lại toàn bộ cookies. Tuy nhiên, để có thể truy cập vào trang web của Chúng tôi để sử dụng dịch vụ, cookies phải được cho phép ; trong trường hợp từ chối sử dụng cookies, sẽ gặp khó khăn khi sử dụng một số dịch vụ có yêu cầu đăng nhập của Chúng tôi.

  • - Ví dụ về cách cài đặt
   1. ① Với trình duyệt Internet Explorer: Thanh công cụ phía trên trình duyệt web > Tùy chọn Internet > Bảo mật > Nâng cao
   2. ② Với trình duyệt Chrome: Menu Cài đặt phía tay phải của trình duyệt > Chọn cài đặt nâng cao phía dưới màn hình > Quyền riêng tư và bảo mật > Cài đặt trang web > Cookies và dữ liệu trang web
 3. (3) Hướng dẫn Google Analytics

  Chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp. Google Analytics sử dụng cookies để giúp trang web phân tích cách sử dụng trang web của người dùng. Thông tin được tạo ra bởi cookies liên quan đến người dùng sử dụng trang web được truyền tải và lưu trữ tại máy chủ của Google ở Hoa Kỳ.
  Trừ khi từ chối rõ ràng, qua việc sử dụng trang, người dùng đồng ý với việc sử dụng tất cả thông tin tạo bởi cookies Google và Google Analytics.
  Nếu không muốn Google xử lý thông tin, bạn có thể từ chối thông qua Google site.
  Có thể tìm hiểu thêm thông tin về bảo mật của Google Analytics trên Analytics Help.

9. Truyền dữ liệu xuyên quốc gia

Thông tin cá nhân của Thành viên được lưu trữ và xử lý tại quốc gia nơi đặt cơ sở hạ tầng của Chúng tôi. Bằng việc sử dụng trang web này, người dùng đồng ý với việc truyền thông tin ra ngoài quốc gia cư trú của người dùng. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để bảo mật thông tin của Thành viên theo văn bản pháp luật liên quan, nhưng việc bảo mật dữ liệu và các luật khác ở các quốc gia nơi mà thông tin người dùng được truyền đến có thể sẽ khác.

10. Các biện pháp kỹ thuật/hành chính liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân

 1. (1) Thông tin cá nhân của Thành viên về cơ bản được bảo vệ bởi ID và mật khẩu của Thành viên . Nhằm đảm bảo tính an toàn để thông tin cá nhân Thành viên không bị tiết lộ, giả mạo hoặc phá hoại trong quá trình xử lý thông tin cá nhân, các biện pháp kỹ thuật và hành chính sau đây được thiết lập.
  1. ① Các biện pháp kỹ thuật
   1. a. Mật khẩu tài khoản của Thành viên được mã hóa rồi lưu để người dùng là người duy nhất biết thông tin. Do đó, chỉ bản thân người biết được ID và mật khẩu có thể kiểm tra và chỉnh sửa thông tin cá nhân khi cần đăng nhập tài khoản.
   2. b. Chúng tôi sao lưu dữ liệu vào từng thời điểm để đề phòng việc thông tin cá nhân bị phá hoại và sử dụng phần mềm diệt virus mới nhất nhằm phòng tránh việc thông tin cá nhân hoặc dữ liệu của Thành viên bị rò rỉ hoặc phá hoại bởi virus máy tính.
   3. c. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật để chuyển thông tin cá nhân qua mạng một cách an toàn trong trường hợp như khi thực hiện thanh toán v.v.
   4. d. Chúng tôi sử dụng hệ thống ngăn chặn xâm nhập (tường lửa) để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài nhằm phòng ngừa thông tin bị rò rỉ do bị tấn công, v.v. và cố gắng trang bị tất cả các thiết bị kỹ thuật có thể để bảo mật an ninh hệ thống.
  2. ② Các biện pháp hành chính
   1. a. Khi xử lý thông tin cá nhân của Thành Viên ví dụ như khi Thành viên yêu cầu mật khẩu v.v., Chúng tôi sẽ dùng biện pháp tốt nhất có thể để xác minh danh tính Thành viên và cố gắng hết sức để đảm bảo rằng thông tin được xử lý một cách an toàn.
   2. b. Chúng tôi chỉ cho phép người thực hiện nhiệm vụ quản lý thông tin cá nhân như Người phụ trách bảo mật thông tin cá nhân và những người không thể tránh khỏi việc phải xử lý thông tin cá nhân do tính chất công việc có quyền tiếp cận thông cá nhân, sự tuân thủ Chính sách bảo mật luôn luôn được chú trọng qua việc đào tạo thường xuyên người phụ trách xử lý thông tin cá nhân.
 2. (2) Ngoài những nỗ lực của Chúng tôi được mô tả ở trên, Thành viên phải thận trọng, không để lộ thông tin cá nhân của mình như ID và mật khẩu trên Internet hoặc để lộ cho người khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thông tin cá nhân như ID và mật khẩu bị lộ do sự bất cẩn hoặc vô ý của Thành viên.
 3. (3) Do đó, ID và mật khẩu của Thành viên chỉ nên được sử dụng bởi chính bản thân Thành viên, nên thay đổi mật khẩu thường xuyên, mật khẩu nên bao gồm sự kết hợp của chữ cái và chữ số để người khác khó đoán.
 4. (4) Người dùng cũng được khuyến khích đăng xuất và đóng trình duyệt web sau khi sử dụng dịch vụ. Đặc biệt, nếu máy tính được dùng chung với những người khác hoặc được sử dụng ở nơi công cộng, quy trình này là cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân.

11. Thắc mắc và ý kiến

Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi nếu có bất kỳ khiếu nại gì liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời đầy đủ các thắc mắc của bạn.

 • ĐT : 028-3939-0181
 • E-mail : support@cafe24corp.vn
 • Thời gian làm việc: 8:00~12:00 / 13:00~17:00 (nghỉ thứ 7, CN và ngày lễ)

12. Nghĩa vụ thông báo

Nếu có bất kỳ bổ sung, xóa bỏ và chỉnh sửa liên quan đến Chính sách bảo mật hiện hành do thay đổi về pháp luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật, những thay đổi đó sẽ được thông báo trên trang web của Chúng tôi ít nhất là 7 ngày trước khi áp dụng.

Điều khoản áp dụng

 1. ① Ngày công bố: từ ngày 18 tháng 12 năm 2019
 2. ② Ngày có hiệu lực: từ ngày 18 tháng 12 năm 2019TOP